Yiwu Taisheng Decoration Materials Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $58,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Rong- TAISHENG FRAME
Loading
David- TAISHENG FRAME
Loading
Wendy- TAISHENG FRAME
Loading
Sally-TAISHENG FRAME
Loading

TAISHENG, offer you all brand nails you need! Good quality vnails , Find in TAISHENG!

Brand includes:

TAISHENG, QIREN, XIONGYE , MITE TITE, CHENGDA, WANGBIN, XIANGHUANG, SUNXIN, KINGSTONE, POWER , MINGLI, SHENGQI, SANMINGDIANQI , DONGRUI etc .

 

We specializing in produce framing hardware,

equipment and nails . 

 

If you have any requirements , please tell us . If some special design we have no it ,new mould can be done ASAP after you confirm it .


Welcome to inquiry us!