Yiwu Taisheng Decoration Materials Limited
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report BV total lead in surface and substrate of TS-D36 Frame flexi point nails . 2017-06-21 ~
Test Report Test Report BV The plating of TAISHENG FRAME hardware :TS-K019 . All plating of our hardwares . 2017-07-07 ~
IOS--MAT-0010 / IOS-MAT-0054 IOS--MAT-0010 / IOS-MAT-0054 IKEA Test Lab & Training Centre Test for TAISHENG Vnails: 1,Cd content acc.to.IOS--MAT-0010, 2,Pb content acc.to.IOS--MAT-0054, 3,EN71-3: General elements and Cr-III & Cr-VI acc . to IOS-MAT-0054 2019-10-14 ~
BIS BIS ITTC surface of TS-D45 TAISHENG XIONGYE VNAILS to meet IKEA standard. 2019-10-18 ~
CE CE EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-4:2019 2020-11-30 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này